1 - دانلود جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( تجربی و ریاضی ) . ( امتحانی )

1 - دانلود جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( تجربی و ریاضی ) . ( امتحانی )

دانلود جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( تجربی و ریاضی ) . ( امتحانی )

تهیه و تنظیم : رضا علیاری .

محتوا : سوال های خط به خط + سوال های ترکیبی + سوال های امتحانی بر گزار شده از مرجع های کتاب درسی ( اون قسمت ها یی که از مرجع های کتاب درسی در کتاب درسی اومده و از اون بخش ها سوال امتحانی دانش گاهی بوده ) + توضیح کامل مسایل عددی و حل کردنی + هم راه با توضیح کامل امتحانی .

ویرایش : 4 .

تاریخ به روز آوری : 18 فروردین 1398 . ( 07 APRIL 2019 ) .

تعداد صفحات : 53 عدد .

ویرایش بعدی : دارد .

@infogeology
اخبار

1 - دانلود جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( تجربی و ریاضی ) . ( امتحانی )

1 - دانلود جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( تجربی و ریاضی ) . ( امتحانی )

دانلود جزوه ی گرابن زمین شناسی سال یازدهم . ( تجربی و ریاضی ) . ( امتحانی )

تهیه و تنظیم : رضا علیاری .

محتوا : سوال های خط به خط + سوال های ترکیبی + سوال های امتحانی بر گزار شده از مرجع های کتاب درسی ( اون قسمت ها یی که از مرجع های کتاب درسی در کتاب درسی اومده و از اون بخش ها سوال امتحانی دانش گاهی بوده ) + توضیح کامل مسایل عددی و حل کردنی + هم راه با توضیح کامل امتحانی .

ویرایش : 4 .

تاریخ به روز آوری : 18 فروردین 1398 . ( 07 APRIL 2019 ) .

تعداد صفحات : 53 عدد .

ویرایش بعدی : دارد .

@infogeology